Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

STATUS PRAWNY

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie jest jednostką organizacyjną miasta Chorzów - samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały XLVII/315/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 18 listopada 1992 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie działa na podstawie uchwały Nr XXXI/536/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz właściwych przepisów prawa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie pod numerem Ks. Rej. Nr 2 w dniu 18 XI 1992 r.

Dokument utworzony dnia: 2018-01-25 09:44:27
Ostatnia modyfikacja dnia: 2020-08-19 09:47:45
Liczba wyswietleń dokumentu: 4643
Wprowadził(a): Anna Jagiellończyk-Juraś

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE