Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

STATUS PRAWNY

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie jest jednostką organizacyjną miasta Chorzów - samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały XLVII/315/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 18 listopada 1992r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie działa na podstawie uchwały Nr XXXI/536/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie, ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406) oraz właściwych przepisów prawa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie pod numerem Ks.Rej.Nr 2 w dniu 18 XI 1992r.

Dokument utworzony dnia: 2018-01-25 09:44:27
Ostatnia modyfikacja dnia: 2018-01-25 12:55:00
Liczba wyswietleń dokumentu: 2969
Wprowadził(a): Lidia Kwietniowska

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE