Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

OGŁOSZENIA

W związku z procesem reorganizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, w dniu 27 maja 2021 Rada Miasta Chorzów podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXV/609/2021 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, w związku z zamiarem zmiany siedziby Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1479)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1.

Ogłasza się zamiar zmiany siedziby Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, mieszczącej się przy ulicy Bolesława Prusa 7 na siedzibę przy ulicy Stefana Batorego 66.

§ 2.

W związku z zamiarem zmiany siedziby Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej ogłasza się zamiar zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego Uchwałą Nr XXXI/536/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz.2673), w części dotyczącej lokalizacji filii biblioteki, polegającej na tym, że w § 14 ust.2 pkt 8 wyrazy "ul. Bolesława Prusa 7" zastąpi się wyrazami "ul. Stefana Batorego 66".

§ 3.

Informacja o zamiarze zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chorzów i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący Rady
Miasta Chorzów
Waldemar Kołodziej


UCHWAŁA NR XXXV/610/2021 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, w związku

z zamiarem zmiany siedziby Biblioteki Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1479)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1.

Ogłasza się zamiar zmiany siedziby Biblioteki Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, mieszczącej się przy ulicy Sobieskiego 8 na siedzibę przy ulicy Józefa Ryszki 11b i 17.

§ 2.

W związku z zamiarem zmiany siedziby Biblioteki Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej ogłasza się zamiar zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego Uchwałą Nr XXXI/536/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz.2673), w części dotyczącej lokalizacji Biblioteki Centralnej, polegającej na tym, że w § 14 ust. 2 pkt 1 wyrazy "ul. Sobieskiego 8" zastąpi się wyrazami "ul. Józefa Ryszki 11b i 17".

§ 3.

Informacja o zamiarze zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chorzów i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miasta Chorzów
Waldemar Kołodziej

Dokument utworzony dnia: 2020-04-24 08:54:11
Ostatnia modyfikacja dnia: 2022-06-14 10:10:44
Liczba wyswietleń dokumentu: 8824
Wprowadził(a): Anna Jagiellończyk-Juraś

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE