Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Bibliotekarz

Ogłoszenie - PDF - 177.50 [ KB ]Kwestionariusz Osobowy - PDF - 95.91 [ KB ]RODO - PDF - 249.76 [ KB ]Oświadczenie - PDF - 92.75 [ KB ]

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko bibliotekarza

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, do zatrudnienia został wybrany Pan Piotr Zając

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z tematyką pracy oraz właściwym podejściem do stawianych zadań, co rokuje na sprawną i terminową realizację zadań na stanowisku bibliotekarza.

Bibliotekarz na zastępstwo

Ogłoszenie - PDF - 177.50 [ KB ]Kwestionariusz Osobowy - PDF - 95.91 [ KB ]RODO - PDF - 249.76 [ KB ]Oświadczenie - PDF - 92.75 [ KB ]

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko bibliotekarza na zastępstwo

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Wiktoria Kubiaczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z tematyką pracy oraz właściwym podejściem do stawianych zadań, co rokuje na sprawną i terminową realizację zadań na stanowisku bibliotekarza.

Bibliotekarz

Ogłoszenie - PDF - 177.50 [ KB ]Kwestionariusz Osobowy - PDF - 95.91 [ KB ]RODO - PDF - 249.76 [ KB ]Oświadczenie - PDF - 92.75 [ KB ]

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko bibliotekarza

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, do zatrudnienia został wybrany Pan Łukasz Jędrak

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z tematyką pracy oraz właściwym podejściem do stawianych zadań, co rokuje na sprawną i terminową realizację zadań na stanowisku bibliotekarza.

Bibliotekarz

Ogłoszenie - PDF - 177.50 [ KB ]Kwestionariusz Osobowy - PDF - 95.91 [ KB ]Oświadczenie - PDF - 92.75 [ KB ]RODO - PDF - 249.76 [ KB ]

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko bibliotekarza

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, do zatrudnienia został wybrany Pan Łukasz Jędrak

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z tematyką pracy oraz właściwym podejściem do stawianych zadań, co rokuje na sprawną i terminową realizację zadań na stanowisku bibliotekarza.

Bibliotekarz

Ogłoszenie - PDF - 43.91 [ KB ]Kwestionariusz Osobowy - PDF - 95.91 [ KB ]Oświadczenie - PDF - 92.75 [ KB ]RODO - PDF - 249.76 [ KB ]

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko bibliotekarza

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, do zatrudnienia została wybrana  Pani  Katarzyna Szmidt

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z tematyką pracy oraz właściwym podejściem do stawianych jej zadań, co rokuje na sprawną i terminową realizację zadań na stanowisku bibliotekarza.

Bibliotekarz

Ogłoszenie - PDF - 43.91 [ KB ]Kwestionariusz Osobowy - PDF - 95.91 [ KB ]Oświadczenie - PDF - 92.75 [ KB ]RODO - PDF - 249.76 [ KB ]

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko bibliotekarza

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, do zatrudnienia została wybrana  Pani  Agnieszka Dyga

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z tematyką pracy oraz właściwym podejściem do stawianych jej zadań, co rokuje na sprawną i terminową realizację zadań na stanowisku bibliotekarza.

Dokument utworzony dnia: 2018-02-22 12:52:42
Ostatnia modyfikacja dnia: 2022-09-28 08:29:18
Liczba wyswietleń dokumentu: 8616
Wprowadził(a): Anna Jagiellończyk-Juraś

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE