Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

KONTROLE

Kontrola / 2022 / Urząd Miasta Chorzów Chorzowie

 • Organ kontroli:
  • Urząd Miasta Chorzów - Audytor Wewnętrzny
 • Temat kontroli:
  • Polityka bezpieczeństwa informacji oraz ochrona danych osobowych.
 • Data kontroli:
  • 06.06.2022 r.

Kontrola / 2021 / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

 • Organ kontroli:
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie - Młodszy specjalista
 • Temat kontroli:
  • Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 • Data kontroli:
  • 23.10.2021 r.

Kontrola / 2020 / Urząd Miasta Chorzów

 • Organ kontroli:
  • Urząd Miasta Chorzów - Audytor Wewnętrzny
 • Temat kontroli:
  • Polityka bezpieczeństwa informacji oraz ochrona danych osobowych.
 • Data kontroli:
  • 08.10.2020 r.

Kontrola / 2020 / PIP w Chorzowie

 • Organ kontroli:
  • Państwowa Inspekcja Pracy - Starszy Inspektor Pracy
 • Temat kontroli:
  • Sprawdzenie działań podjetych przez zakład pracy w celu zapewnienia osobom pracujacym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie ogłoszonego stanu epidemii.
 • Data kontroli:
  • 11, 14.09.2020 r.

Kontrola / 2020 / PPIS w Chorzowie

 • Organ kontroli:
  • Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Chorzowie - Młodszy asystent
 • Temat kontroli:
  • Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych na stronę decyzją PPIS w Chorzowie z dnia 25.02.2009 r.
 • Data kontroli:
  • 16.01.2020 r.

Kontrola / 2019 / PIP

 • Organ kontroli:
  • Państwowa Inspekcja Pracy - Nadinspektor Pracy
 • Temat kontroli:
  • Kontrola przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy i bhp.
 • Data kontroli:
  • 19,25.03.2019 r.
 • Zalecenia pokontrolne: 
  • Protokół kontroli z dnia 25.03.2019 r.

Kontrola / 2018 / UM Chorzów

 • Organ kontroli:
  • Urząd Miasta Chorzów Podinspektor Biura Audytu i Kontroli UM Chorzów
 • Temat kontroli:
  • Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i gospodarki mieniem. Prawidłowość prowadzenia spraw osobowych.
 • Data kontroli:
  • 4.04.2018r. do 08.05.2018r.
 • Zalecenia pokontrolne:
  • Protokół kontroli z dnia 11.05.2018r.

Kontrola / 2017 / ZUS Chorzów

 • Organ kontroli:
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektor Kontroli
 • Temat kontroli:
  • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Data kontroli:
  • 11.12.2017r. do 15.12.2017r.
 • Zalecenia pokontrolne:
  • Protokół kontroli z dnia 15.12.2017r.

Kontrola / 2017 / UM Chorzów

 • Organ kontroli:
  • Urząd Miasta Chorzów Główny Specjalista Biura Audytu i Kontroli UM Chorzów
 • Temat kontroli:
  • Dostosowanie stron internetowych podmiotów wykonujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Data kontroli:
  • 24.07.2017r. do 26.07.2017r.
 • Zalecenia pokontrolne:
  • Protokół kontroli z dnia 31.07.2017r.

Kontrola / 2016 / Państwowa Straż Pożarna Chorzów

 • Organ kontroli:
  • Państwowa Straż Pożarna w Chorzowie Młodszy Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
 • Temat kontroli:
  • Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Chorzowie
 • Data kontroli:
  • 28.06.2016r.
 • Zalecenia pokontrolne:
  • Protokół kontroli z dnia 20.07.2016r.

Kontrola / 2016 / UM Chorzów

 • Organ kontroli:
  • Urząd Miasta Chorzów Główny Specjalista oraz Podinspektor Biura Audytu i Kontroli UM Chorzów
 • Temat kontroli:
  • Aktualność i kompletność Biuletynu Informacji Publicznej
 • Data kontroli:
  • 11.08.2016r.
 • Zalecenia pokontrolne:
  • Protokół kontroli z dnia 16.08.2016r.

Kontrola / 2015 / UM Chorzów

 • Organ kontroli:
  • Urząd Miasta Chorzów Główny Specjalista Biura Audytu i Kontroli UM Chorzów
 • Temat kontroli:
  • Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej i gospodarki finansowej w 2013 i 2014 roku
 • Data kontroli:
  • 11 – 23 września 2015 r.
 • Zalecenia pokontrolne:
  • Protokół kontroli z dnia 28.09.2015r.

Kontrola / 2012 / UM Chorzów

 • Organ kontroli:
  • Urząd Miasta Chorzów Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej UM Chorzów
 • Temat kontroli:
  • Aktualność i dostępność Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach miejskich
 • Data kontroli:
  • 20 listopada 2012 r.
 • Zalecenia pokontrolne:
  • Protokół kontroli z dnia 28.11.2012r.
  • Zalecenia pokontrolne z dnia 10.12.2012r.

Kontrola / 2012 / ZUS

 • Organ kontroli:
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
 • Temat kontroli:
  • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 • Data kontroli:
  • 25.10.2012 r. -14.11.2012 r.
 • Zalecenia pokontrolne:
  • Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 08.11.2012r.
  • Protokół kontroli z dnia 14.11.2012r.

Dokument utworzony dnia: 2018-02-22 12:58:06
Ostatnia modyfikacja dnia: 2022-06-14 10:24:26
Liczba wyswietleń dokumentu: 2422
Wprowadził(a): Anna Jagiellończyk-Juraś

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE