Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-06-28 12:16:00 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-06-28 12:09:33 Lidia Kwietniowska


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Załacznik nr 1 do Umowy Dodanie załącznika 2017-06-28 12:15:11 Lidia Kwietniowska
Wzór Umowy Dodanie załącznika 2017-06-28 12:14:23 Lidia Kwietniowska
Załacznik nr 8 Dodanie załącznika 2017-06-28 12:13:35 Lidia Kwietniowska
Załącznik Nr 7 Dodanie załącznika 2017-06-28 12:12:27 Lidia Kwietniowska
SIWZ Dodanie załącznika 2017-06-28 12:10:59 Lidia Kwietniowska
Wykonanie: NotaPress