Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę książek w 2015 r. 2015-03-10 11:21:08 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę książek w 2015 r. 2015-03-10 11:18:34 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę książek w 2015 r. 2015-03-10 11:17:22 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę książek w 2015 r. 2015-03-10 11:15:13 Lidia Kwietniowska


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
SIWZ na dostawę książek w 2015 r. Dodanie załącznika 2015-03-10 11:20:48 Lidia Kwietniowska
Załącznik nr 5 Dodanie załącznika 2015-03-10 11:18:02 Lidia Kwietniowska
Wykonanie: NotaPress