Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-07-26 14:17:12 Lidia Kwietniowska
Załacznik nr 1 do umowy [Dokument] Dodanie załącznika 2017-07-26 14:16:53 Lidia Kwietniowska
Wzór umowy [Dokument] Dodanie załącznika 2017-07-26 14:16:17 Lidia Kwietniowska
Załacznik nr 8 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-07-26 14:15:33 Lidia Kwietniowska
Załacznik nr 7 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-07-26 14:14:42 Lidia Kwietniowska
SIWZ [Dokument] Dodanie załącznika 2017-07-26 14:13:29 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-07-26 14:08:41 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-07-26 14:06:45 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" [Dokument] Dodanie załącznika 2017-07-26 14:06:30 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-07-26 14:04:27 Lidia Kwietniowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej BibliotekiI Publicznej w Chorzowie filia nr2 ul. Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-07-17 10:28:11 Lidia Kwietniowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej BibliotekiI Publicznej w Chorzowie filia nr2 ul. Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" [Dokument] Dodanie załącznika 2017-07-17 10:27:45 Lidia Kwietniowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej BibliotekiI Publicznej w Chorzowie filia nr2 ul. Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-07-17 10:25:50 Lidia Kwietniowska
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ [Dokument] Dodanie załącznika 2017-07-10 10:14:48 Lidia Kwietniowska
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dodał dokument 2017-07-10 10:11:19 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-06-28 12:43:27 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" [Dokument] Dodanie załącznika 2017-06-28 12:43:16 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-06-28 12:40:31 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-06-28 12:16:00 Lidia Kwietniowska
Załacznik nr 1 do Umowy [Dokument] Dodanie załącznika 2017-06-28 12:15:11 Lidia Kwietniowska
Wzór Umowy [Dokument] Dodanie załącznika 2017-06-28 12:14:23 Lidia Kwietniowska
Załacznik nr 8 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-06-28 12:13:35 Lidia Kwietniowska
Załącznik Nr 7 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-06-28 12:12:27 Lidia Kwietniowska
SIWZ [Dokument] Dodanie załącznika 2017-06-28 12:10:59 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-06-28 12:09:33 Lidia Kwietniowska
Struktura organizacyjna Zmienił zawartość dokumentu 2017-06-22 11:46:30 Lidia Kwietniowska
Struktura organizacyjna [Dokument] Dodanie załącznika 2017-06-22 11:46:12 Lidia Kwietniowska
Struktura organizacyjna Dodał dokument 2017-06-22 11:44:13 Lidia Kwietniowska
Struktura organizacyjna Ukrył dokument 2017-06-22 11:41:07 Lidia Kwietniowska
STATUT zm. 2017 r. Zmienił zawartość dokumentu 2017-05-16 13:20:10 Lidia Kwietniowska
Poprzednie  Następne

Ilość wszystkich operacja: 495
Ostatnio modyfikowany dokument: WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO NA: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2017-09-28 13:44:19

Ilość wyświetleń strony: 8192
Wykonanie: NotaPress