Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej BibliotekiI Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul. Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-08-10 13:57:13 Lidia Kwietniowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej BibliotekiI Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul. Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-10 13:57:04 Lidia Kwietniowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej BibliotekiI Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul. Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-08-10 13:55:05 Lidia Kwietniowska
Informacja z otwarcia ofert do przetargu ZP.3.2017 na:Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul. Ryszki 11” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Zmienił zawartość dokumentu 2017-08-10 13:51:09 Lidia Kwietniowska
Informacja z otwarcia ofert do przetargu ZP.3.2017 na:Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul. Ryszki 11” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-10 13:50:53 Lidia Kwietniowska
Informacja z otwarcia ofert do przetargu ZP.3.2017 na:Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul. Ryszki 11” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Dodał dokument 2017-08-10 13:48:47 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2017r. - dotacja Zmienił zawartość dokumentu 2017-08-03 11:57:28 Lidia Kwietniowska
Załącznik nr 5 Wzór umowy [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-03 11:57:07 Lidia Kwietniowska
Załacznik nr 4 Oświadcznie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-03 11:56:39 Lidia Kwietniowska
Załącznik nr 3 Lista 70 pozycji książkowych z oferty wydawniczej w 2017r. [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-03 11:55:49 Lidia Kwietniowska
Załącznik nr 1 Lista 70 pozycji książkowych z oferty wydawniczej w 2017r. [Dokument] Ukrył załącznik 2017-08-03 11:54:53 Lidia Kwietniowska
Załącznik nr 1 Lista 70 pozycji książkowych z oferty wydawniczej w 2017r. [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-03 11:54:20 Lidia Kwietniowska
Załącznik nr 2 Oświadczenie o współpracy z wydawcami [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-03 11:52:03 Lidia Kwietniowska
Załącznik nr 1 Formularz oferty [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-03 11:50:45 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2017r. - dotacja [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-03 11:49:36 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2017r. - dotacja Dodał dokument 2017-08-03 11:48:01 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2013 r. Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:36 Lidia Kwietniowska
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę książek w 2013 r. Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:31 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2013r. Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:27 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2013 r. - dotacja Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:23 Lidia Kwietniowska
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę książek w 2013 r.-dotacja Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:18 Lidia Kwietniowska
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę książek w 2013 r. - dotacja Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:14 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2013 r. - dotacja BN Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:09 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2014 roku Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:04 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostwę książek w 2014 roku Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:54 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2014 roku Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:23 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2014 r. - dotacja Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:18 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostwę książek w 2014 roku - dotacja BN Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:10 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2014 roku - dotacja BN Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:03 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2015 roku Ukrył dokument 2017-08-03 11:18:50 Lidia Kwietniowska
Poprzednie  Następne

Ilość wszystkich operacja: 495
Ostatnio modyfikowany dokument: WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO NA: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2017-09-28 13:44:19

Ilość wyświetleń strony: 8189
Wykonanie: NotaPress