• Organ kontroli:
Urząd Miasta Chorzów
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej UM Chorzów                                                                                                   
• Temat kontroli:
- Aktualność i dostępność Biuletynu Informacji Publicznej  w  jednostkach miejskich
• Data kontroli:
20 listopada 2012 r.
• Zalecenia pokontrolne:
- Protokół kontroli z dnia 28.11.2012r.
- Zalecenia pokontrolne z dnia 10.12.2012r.