Dyrektor Biblioteki 
Główny Księgowy
 
Referat ds. Pracowniczych i Sekretariat
Referat ds. Gospodarczych

Samodzielne Stanowisko Instruktora
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

AGENDY

Czytelnia Naukowa i Czasopism, Internet
Wypożyczalnia Centralna
 
FILIE

Filia Nr 1    ul.Główna 21
Filia Nr 2    ul.Ryszki 11/13
Filia Nr 3    ul.Kasprowicza 2
Filia Nr 4    pl.Waryńskiego 4
Filia Nr 5    pl.Mickiewicza 4
Filia Nr 6    ul.W.Hankego 6
Filia Nr 9    ul.Prusa 7
Filia Nr 14  ul.Opolska 4
Filia Nr 18  ul.Gwarecka 4
Filia Nr 19  ul.Kilińskiego 2