Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wszelkie pisma, podania, itp. Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie przyjmuje:

- składane osobiście:  w Sekretariacie MBP przy ul.J.Sobieskiego 8 od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00

- wysłane na adres: e-mail: dyrektor@biblioteka.chorzow.pl

Sprawy załatwiane są w kolejności wpływu. 


Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski czytelników przyjmowane są w następujący sposób:

-  w placówkach udostępniania (Filie, Wypożyczalnia Centralna, Czytelnia Naukowa i Czasopism) przez kierowników lub przez pracowników wyznaczonych przez kierownika podczas jego nieobecności w godzinach otwarcia placówek.

-  przez Dyrektora MBP w każdą środę w godz. 13.00 - 15.00  lub w innym terminie, który należy ustalić w Sekretariacie, w siedzibie głównej MBP przy ul.J.Sobieskiego 8.