• Organ kontroli:
- Urząd Miasta Chorzów Główny Specjalista Biura Audytu i Kontroli UM Chorzów
• Temat kontroli:
- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej i gospodarki finansowej w 2013 i 2014 roku
• Data kontroli:
  11 – 23 września 2015 r.
• Zalecenia pokontrolne:
- Protokół kontroli z dnia 28.09.2015r.