Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że zmieniona została treść  Załącznika nr 5. W miejsce rubryki Cena hurtowa wprowadzono rubryki: Cena detaliczna (brutto) oraz Cena dla biblioteki (brutto).  Pozostałe warunki zamieszczone w SIWZ  nie ulegają zmianie,