Ewidencja czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

- w Wypożyczalni Centralnej oraz w Filiach bibliotecznych - udostępniana zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Księgi inwentarzowe księgozbioru

- do wglądu w placówkach bibliotecznych ( Filie, Centralna Wypożyczalnia, Czytelnia Naukowa i Czasopism ) w godzinach otwarcia

Rejestr ubytków książek

- do wglądu w placówkach bibliotecznych ( Filie, Centralna Wypożyczalnia, Czytelnia Naukowa i Czasopism ) w godzinach otwarcia

Ewidencja Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

- do wglądu w Sekretariacie MBP przy ul.J.Sobieskiego 8