Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2014 roku Ukrył dokument 2017-08-03 11:20:04 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostwę książek w 2014 roku Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:54 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2014 roku Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:23 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2014 r. - dotacja Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:18 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostwę książek w 2014 roku - dotacja BN Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:10 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2014 roku - dotacja BN Ukrył dokument 2017-08-03 11:19:03 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2015 roku Ukrył dokument 2017-08-03 11:18:50 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-07-26 14:17:12 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-07-26 14:08:41 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-07-26 14:06:45 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-07-26 14:04:27 Lidia Kwietniowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej BibliotekiI Publicznej w Chorzowie filia nr2 ul. Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-07-17 10:28:11 Lidia Kwietniowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej BibliotekiI Publicznej w Chorzowie filia nr2 ul. Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-07-17 10:25:50 Lidia Kwietniowska
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dodał dokument 2017-07-10 10:11:19 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-06-28 12:43:27 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-06-28 12:40:31 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Zmienił zawartość dokumentu 2017-06-28 12:16:00 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę pomieszczeń Miejkiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Dodał dokument 2017-06-28 12:09:33 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2017 roku Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-06 09:19:18 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2017 roku Dodał dokument 2017-03-06 09:16:08 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2017r. Zmienił zawartość dokumentu 2017-02-14 11:25:05 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2017r. Dodał dokument 2017-02-14 11:12:27 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2016 roku- dotacja. Zmienił zawartość dokumentu 2016-09-21 13:16:34 Lidia Kwietniowska
SIWZ na dostawę książek w 2016 roku-dotacja Zmienił zawartość dokumentu 2016-09-21 13:15:53 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2016 r. - dotacja BN Zmienił zawartość dokumentu 2016-09-21 13:14:53 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2016 r. - dotacja BN Zmienił zawartość dokumentu 2016-08-18 10:17:03 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2016 r. - dotacja BN Dodał dokument 2016-08-18 10:13:37 Lidia Kwietniowska
SIWZ na dostawę książek w 2016 roku-dotacja Zmienił zawartość dokumentu 2016-07-26 11:13:40 Lidia Kwietniowska
SIWZ na dostawę książek w 2016 roku-dotacja Dodał dokument 2016-07-26 11:07:15 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2016 roku- dotacja. Dodał dokument 2016-07-26 10:59:00 Lidia Kwietniowska

Ilość wszystkich operacja: 204
Ostatnio modyfikowany dokument: WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO NA: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2017-09-28 13:44:19

Ilość wyświetleń strony: 8190
Wykonanie: NotaPress