Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
SIWZ na dostawę książek w 2016 roku. Ukrył dokument 2017-12-11 13:54:52 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2016 roku. Ukrył dokument 2017-12-11 13:54:43 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2015r. - dotacja Ukrył dokument 2017-12-11 13:54:22 Lidia Kwietniowska
SIWZ na dostawę książek w 2015 r. - dotacja Ukrył dokument 2017-12-11 13:54:14 Lidia Kwietniowska
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę książek w 2015 r. - dotacja Ukrył dokument 2017-12-11 13:54:04 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek w 2015 roku Ukrył dokument 2017-12-11 13:53:55 Lidia Kwietniowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę książek w 2015 r. Ukrył dokument 2017-12-11 13:53:43 Lidia Kwietniowska
WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO NA: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki Zmienił zawartość dokumentu 2017-09-28 13:44:19 Lidia Kwietniowska
WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO NA: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11. [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-28 13:44:09 Lidia Kwietniowska
WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO NA: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki Dodał dokument 2017-09-28 13:42:52 Lidia Kwietniowska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11.” Zmienił zawartość dokumentu 2017-09-28 11:45:47 Lidia Kwietniowska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11.” [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-28 11:45:37 Lidia Kwietniowska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11.” Dodał dokument 2017-09-28 11:44:24 Lidia Kwietniowska
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, dotyczącego wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11 Zmienił zawartość dokumentu 2017-09-21 09:25:37 Lidia Kwietniowska
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, dotyczącego wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-21 09:25:23 Lidia Kwietniowska
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, dotyczącego wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11 Dodał dokument 2017-09-21 09:21:23 Lidia Kwietniowska
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 Zmienił zawartość dokumentu 2017-09-18 09:41:04 Lidia Kwietniowska
9. PBW12 - protokół zatwierdzenia dokumentacji projektowej [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:40:12 Lidia Kwietniowska
8. PBW9 - protokół zatwierdzenia koncepcji [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:39:28 Lidia Kwietniowska
7. PBW11a załącznik nr 3 do umowy- protokół przekazania dokumentacji [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:38:48 Lidia Kwietniowska
6. Plan rzeczowo-finansowy - załącznik nr 2 do umowy [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:37:59 Lidia Kwietniowska
5. Załącznik nr 1 do umowy - lista wymagań [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:36:04 Lidia Kwietniowska
4. Umowa na projekt [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:35:27 Lidia Kwietniowska
3. PFU projekt 14_09_2017 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:34:55 Lidia Kwietniowska
2. Formularz oferty [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:33:54 Lidia Kwietniowska
1. Zapytanie ofertowe [Dokument] Dodanie załącznika 2017-09-18 09:32:52 Lidia Kwietniowska
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul.Ryszki 11 Dodał dokument 2017-09-18 09:30:10 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie w 2017 r. - dotacja Zmienił zawartość dokumentu 2017-08-16 13:31:33 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie w 2017 r. - dotacja [Dokument] Dodanie załącznika 2017-08-16 13:31:18 Lidia Kwietniowska
Informacja o wyborze oferty na dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie w 2017 r. - dotacja Dodał dokument 2017-08-16 13:29:17 Lidia Kwietniowska
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 495
Ostatnio modyfikowany dokument: WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO NA: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2017-09-28 13:44:19

Ilość wyświetleń strony: 8191
Wykonanie: NotaPress